Carlskrona Golfklubb

Carlskrona GK är Sveriges 3:e äldsta klubb, bildad redan 1906, men det var först 1955 som verksamheten hamnade mitt ute i den vackra Blekingska skärgården på Almö. Utmärkande för banan är alla 100-tals, vackra ekar och den ständiga närvaron av vackra vyer över hav o skärgård.

Almö är sedan 1987 förklarat som naturreservat för att man skall kunna slå vakt om det rörliga friluftslivet men också till skydd för växter och djur. Detta påverkar självklart också banans utformning det aktiva djurliv som finns i dess direkta närhet. Carlskrona Golfklubb gränsar också till Hjortahammar, som är en gammal kulturbygd med rika lämningar från tidig järnålder.  Det finns gott om badplatser runt om på ön, ett par av dem på bekvämt avstånd från banan.

Brygga och restaurang vid 18:e green
Båtburna gäster kan tas emot vid klubbens egen brygga, intill 18:e green och restaurangens altan. I den intilliggande konferensanläggningen finns plats för upp till 34 sittande deltagare.

Bo på banan
Mellan ettans och tolvans tee, på klubbhusområdet, ligger "Selmas Hus" och "Runes Stugby" där du kan boka boende.

Gratis 7-hål korthålsbana
Möjligheter till spel på en trevlig korthålsbana. Varken "grönt kort" eller medlemsskap behövs för att spela där.

Svingstudio
Vid drivingrangen finns en svingstudio, AJ:s golfcenter, konstruerad för såväl inom- som utomhusträning.

Boka boende Boka paket

Klubbens tävlingar