Aktuellt bokningsläge

Denna sida visar uppgifter om klubbens teetider. Finns flera banor eller annan möjlighet till att boka t.ex. paddelbana finns denna i menyn för respektive klubb.

Om klubben använder avgiftsmodell greenfee 3-7-4 visas greenfee för respektive starttid på samma vis som på Min Golf. När du klickar på en ledig starttid skickas den till Min Golf för inloggning och kommer därefter kommer du till bokning av den valda tiden. 

Vid "inga lediga startider" - läs bokningsinformation.