Medlemskap vid Sveriges Golfkust

Medlemskap vid Sveriges Golfkust

Är du medlem vid någon av våra klubbar i Blekinge erhåller du automatiskt ett medlemskap i Sveriges Golfkust.

Det innebär att du kommer kommer få specialerbjudanden skickade till dig och du har också vissa förmåner eller specialerbjudanden vid de andra klubbarna jämte din egen hemmaklubb. Dessa förmåner eller specialerbjudanden presenters vid respektive klubbs hemsida, men kommer inom kort även finnas presenterat vid denna sida...

UNDER 21?

Alla som är mellan 0-21 och som är medlem i någon Blekingeklubb spelar fritt alla vardagar, utom i Juli, vid Sveriges golfkust och dess banor.